Veelgestelde vragen

Hoe vind ik een goede ACT-therapeut?

Het vinden van een geschikte ACT-therapeut is een eerste belangrijke stap in je persoonlijke ontwikkeling en het aanpakken van emotionele problematiek of psychologische uitdagingen. Hieronder vind je enkele suggesties om je te helpen bij het vinden van een goede ACT-therapeut.

Vraag naar aanbevelingen van vrienden, familieleden of collega’s die ervaring hebben met ACT-therapie. Persoonlijke ervaringen en aanbevelingen kunnen inzicht geven in de effectiviteit en benadering van de therapeut. Je kunt ook online recensies van cliënten zoeken om een beeld te krijgen van hun ervaringen met een bepaalde ACT-therapeut.

Overweeg een adviesgesprek of kennismakingsgesprek. Veel ACT-therapeuten bieden een eerste gesprek kosteloos of tegen een gereduceerd tarief aan. Dit is voor jou een kans om de therapeut te ontmoeten, vragen te stellen en te beoordelen of je een goede connectie voelt.

Het kiezen van de juiste ACT-therapeut kan tijd en onderzoek vereisen. Neem de tijd om een beslissing te maken. Het is essentieel dat je je op je gemak voelt bij de therapeut en vertrouwen hebt in zijn of haar professionaliteit. Zorg ervoor dat de therapeut gekwalificeerd en goed opgeleid is in ACT. Controleer eventueel of hij of zij geregistreerd staat in het ACT Therapeuten Register en/of bij een ander relevant beroepsregister, zoals een beroepsvereniging voor psychologen of psychosociaal therapeuten.

Bedenk dat het succes van ACT-therapie niet alleen afhankelijk is van de vaardigheden van de therapeut, maar ook van jouw eigen inzet en bereidheid om actief deel te nemen. ACT vereist een actieve betrokkenheid en kan tijd, toewijding en inspanning vergen. Het is echter een waardevolle aanpak voor persoonlijke groei en het omgaan met uitdagingen in het leven.

Hoeveel kans van slagen heeft ACT-therapie?

De kans op succes van ACT-therapie varieert afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aard van de problemen die je wilt aanpakken, je eigen motivatie en betrokkenheid, de deskundigheid van de therapeut, en de inzet die je toont zowel tijdens als buiten de therapie. Hoewel er geen gegarandeerd succes is heeft onderzoek aangetoond dat ACT effectief kan zijn voor een verscheidenheid aan psychologische problemen. Hieronder enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de slagingskans van ACT-therapie.

Bereidheid en motivatie
Jouw eigen bereidheid om het proces aan te gaan en je open te stellen voor verandering is cruciaal. Een actieve en betrokken houding kan de effectiviteit van ACT aanzienlijk verhogen.

Aard van de problemen
ACT is effectief gebleken bij een reeks van psychologische problemen, waaronder angststoornissen, depressie, stress en chronische pijn. De therapie kan echter minder effectief zijn als er ernstige psychische aandoeningen in het spel zijn die andere of aanvullende behandelingsvormen vereisen.

Therapeutische relatie en aanpak
De relatie met de therapeut en diens deskundigheid in ACT zijn belangrijke factoren. Een goede therapeutische relatie, waarin je je begrepen en ondersteund voelt, kan het succes van de therapie bevorderen.

Inzet buiten de therapie
ACT vereist actieve betrokkenheid, ook buiten de therapiesessies. De toepassing van geleerde vaardigheden in het dagelijks leven is essentieel voor het succes van de therapie.

Onderliggende individuele problemen
Als er dieperliggende individuele problemen zijn, zoals trauma of ernstige psychische aandoeningen, kan het nodig zijn om deze tegelijkertijd aan te pakken, mogelijk met aanvullende therapieën, om de effectiviteit van ACT te vergroten.

Het is belangrijk om realistische verwachtingen te hebben en open te communiceren met de ACT-therapeut over je doelen en wat je hoopt te bereiken. Door samen te werken met de therapeut en je in te zetten voor het proces, kun je de kans op een succesvolle uitkomst aanzienlijk vergroten.

Voor welke problemen kun je terecht bij een ACT-therapeut?

Je kunt bij een ACT-therapeut terecht voor een breed scala aan persoonlijke problemen en uitdagingen. ACT richt zich op het vergroten van psychologische flexibiliteit en helpt je om een rijk en zinvol leven te leiden, ondanks de aanwezigheid van pijnlijke gedachten en gevoelens. Hieronder noemen we enkele veelvoorkomende problemen waarvoor je hulp kunt krijgen bij een ACT-therapeut.

Angst en stress
ACT is effectief in het behandelen van verschillende vormen van angst, waaronder gegeneraliseerde angststoornis, sociale angst, paniekstoornis en stressgerelateerde problemen.

Depressie
ACT helpt individuen die worstelen met depressie door hen strategieën aan te leren om op een andere manier met hun gedachten en gevoelens om te gaan en acties te ondernemen die in lijn zijn met hun waarden.

Chronische pijn en ziekte
ACT wordt gebruikt om mensen met chronische pijn en ziekte te helpen hun relatie met pijn en ongemak te veranderen en een vervullend leven te leiden ondanks hun fysieke beperkingen.

Verslavingsproblemen
ACT kan effectief zijn bij het aanpakken van verslavingen door het bevorderen van acceptatie en bewuste keuzes, in plaats van vermijding en ongezonde copingmechanismen.

Trauma en PTSS
ACT helpt je met de nasleep van trauma en PTSS door je te leren omgaan met pijnlijke herinneringen en emoties zonder te vermijden of te ontsnappen.

Zelfbeeld en zelfwaardering
Met ACT werk je aan het verbeteren van je zelfbeeld en zelfwaardering door te focussen op zelfacceptatie en het loslaten van zelfkritiek.

Levensveranderingen en aanpassingsproblemen
Voor diegenen die worstelen met grote veranderingen in het leven, zoals een carrièrewissel, scheiding, verlies van een dierbare, of pensionering, biedt ACT een perfecte ondersteuning en begeleiding.

Relatieproblemen
Hoewel ACT primair gericht is op individuele therapie kan het ook nuttig zijn bij het aanpakken van relatieproblemen door te werken aan communicatie, acceptatie en gedeelde waarden.

Werk- en carrièreproblemen
ACT kan nuttig zijn bij het omgaan met werkgerelateerde stress, burn-out, en het vinden van balans tussen werk en privé.

ACT-therapie is geschikt voor individuen die hun manier van omgaan met uitdagingen willen verbeteren, meer aanwezig en betrokken willen zijn in hun leven en die bereid zijn om actief te werken aan hun persoonlijke groei en welzijn. Een ACT-therapeut kan ondersteuning bieden bij het verkennen van problemen, het vergroten van inzicht en het ontwikkelen van vaardigheden om het leven op een rijkere en meer zinvolle manier te ervaren.

Waarover praat je tijdens ACT-therapie?

Tijdens Acceptance and Commitment Therapy (ACT) worden diverse onderwerpen besproken die zijn afgestemd op de individuele behoeften en uitdagingen van de cliënt.

De ACT-therapeut leidt de sessies en geeft richting aan de gesprekken, maar de inhoud wordt mede bepaald door wat de cliënt inbrengt en wil aanpakken. Hieronder worden enkele veelvoorkomende onderwerpen genoemd die tijdens ACT-therapie aan bod kunnen komen:

Acceptatie en mindfulness
Je leert accepteren wat buiten je persoonlijke controle ligt en je te richten op wat je daadwerkelijk kunt beïnvloeden. Dit omvat vaak het beoefenen van mindfulness, waarbij je leert in het moment te zijn en bewust te zijn van gedachten en gevoelens zonder erdoor overweldigd te worden.

Persoonlijke waarden
Een belangrijk onderdeel van ACT is het identificeren van wat werkelijk belangrijk en betekenisvol voor je is. Dit helpt je bij het bepalen van richting en doelen in je leven.

Gedragsverandering
ACT richt zich op het ondernemen van acties die in lijn zijn met je persoonlijke waarden. Dit omvat het werken aan het doorbreken van ongezonde gewoonten of gedragingen en het ontwikkelen van effectievere gedragspatronen.

Cognitieve defusie
Je leert in ACT-therapie om afstand te nemen van onproductieve gedachten en overtuigingen. Dit helpt je om minder te worden beïnvloed door negatieve gedachten en meer focus te leggen op constructieve actie.

Zelfbeeld en zelfacceptatie
Tijdens ACT-sessies kan er gesproken worden over zelfbeeld en het ontwikkelen van een groter gevoel van zelfacceptatie en compassie.

Omgaan met pijn en uitdagingen
ACT helpt je bij het ontwikkelen van vaardigheden om effectief om te gaan met pijn, stress, en uitdagingen in het leven.

Toekomst en doelstellingen
Er wordt gesproken over de toekomst en hoe je jouw leven wil inrichten op een manier die overeenstemt met je waarden en je doelstellingen.

De ACT-therapeut zorgt voor een ondersteunende en open omgeving waarin je je vrij kunt uiten en kunt werken aan persoonlijke groei en het overwinnen van uitdagingen.

Wanneer kan ik het beste in ACT-therapie gaan?

Het beste moment om in ACT-therapie te gaan hangt af van je persoonlijke situatie en behoeften. ACT-therapie kan bijzonder nuttig zijn in een aantal situaties.

Bij omgaan met moeilijke emoties
Als je merkt dat je worstelt met het beheersen of accepteren van moeilijke emoties (zoals angst, stress, verdriet of woede) kan ACT-therapie helpen om een effectievere manier te vinden om met deze gevoelens om te gaan.

Bij vastzittende gedragspatronen
Als je merkt dat je vastzit in ongezonde of destructieve gedragspatronen (zoals vermijding, verslavingen of zelfsabotage) kan ACT je helpen deze patronen te doorbreken en nieuwe, gezondere alternatieven te ontwikkelen.

Bij levensveranderingen
Tijdens grote levensveranderingen (zoals een nieuwe baan, verlies van een dierbare, scheiding of andere belangrijke overgangen) kan ACT ondersteuning bieden bij het navigeren door deze overgangen en het vinden van een nieuwe richting.

Bij persoonlijke groei
Als je zoekt naar manieren om jezelf beter te begrijpen, je waarden te verhelderen en een rijker en zinvoller leven te leiden kan ACT-therapie een krachtig hulpmiddel zijn.

Bij psychische klachten
Voor mensen die kampen met depressie, angststoornissen, obsessief-compulsieve stoornissen of andere psychische problemen kan ACT effectieve strategieën bieden om met deze problematiek om te gaan.

Bij het ontwikkelen van veerkracht
ACT kan ook preventief worden ingezet om veerkracht te ontwikkelen en beter voorbereid te zijn op toekomstige stressoren en uitdagingen.

ACT-therapie is uitermate effectief als je openstaat voor het ACT-proces en bereid bent om actief deel te nemen. Het is belangrijk om niet te lang te wachten als je merkt dat je worstelt met emotionele of psychologische problemen en uitdagingen. Hoe eerder je hulp zoekt, hoe beter je uitgerust bent om negatieve patronen te doorbreken en een gezonder, meer vervuld leven te leiden.

Wat doet een goede ACT-therapeut?

Een goede ACT-therapeut is een professional gespecialiseerd in Acceptance & Commitment Therapy en is gericht op het bevorderen van psychologische flexibiliteit en het omgaan met emotionele en psychologische uitdagingen. De ACT-therapeut helpt cliënten bij het identificeren van belemmerende gedragspatronen en het ontwikkelen van effectieve strategieën voor persoonlijke groei. De aanpak van een goede ACT-therapeut omvat de volgende onderdelen:

Beoordeling en diagnose
De ACT-therapeut beoordeelt de huidige psychologische staat van de cliënt en de dynamiek van hun problemen. Er wordt geluisterd naar de uitdagingen en zorgen van de cliënt om een diepgaand begrip te krijgen van de te adresseren kwesties.

Behandelplan opstellen
Op basis van de beoordeling ontwikkelt de ACT-therapeut een behandelplan dat is afgestemd op de specifieke behoeften en doelen van de cliënt. Dit plan omvat verschillende ACT-technieken, zoals mindfulness, acceptatie, en commitment-strategieën.

Begeleiding en coaching
De therapeut begeleidt de cliënt in verschillende sessies en biedt een veilige ruimte voor het uiten van gedachten, gevoelens, en zorgen. De focus ligt op het verbeteren van het omgaan met moeilijke emoties en het ontwikkelen van effectieve acties in lijn met persoonlijke waarden.

Vaardigheden aanleren
De ACT-therapeut voorziet de cliënt van kennis en tools om hun uitdagingen aan te gaan. Dit omvat het aanleren van vaardigheden in mindfulness, acceptatie, cognitieve defusie, ‘zelf als context’, waardenverheldering en toegewijd handelen.

Het verkennen van onderliggende problemen
ACT-therapeuten helpen cliënten ook bij het identificeren van dieperliggende kwesties die hun huidige uitdagingen beïnvloeden, zoals eerdere ervaringen of overtuigingen.

Follow-up en evaluatie
De ACT-therapeut volgt de voortgang van de cliënt en past indien nodig het behandelplan aan. Er is een voortdurende evaluatie van de effectiviteit van de therapie en de mate van bereiken van persoonlijke doelen.

Het doel van ACT is om cliënten te ondersteunen bij het leiden van een rijk en zinvol leven, terwijl ze effectief leren omgaan met de pijn en uitdagingen die het leven met zich meebrengt.

Wat is het verschil tussen ACT en CGT (cognitieve gedragstherapie)?

Hoewel zowel ACT (Acceptance and Commitment Therapy) als CGT (cognitieve gedragstherapie) vormen van psychotherapie zijn die gericht zijn op het verbeteren van psychisch welzijn, zijn er enkele belangrijke verschillen tussen beide benaderingen.

Benadering

ACT is een vorm van gedragstherapie die zich richt op het accepteren van onvermijdelijke negatieve gedachten en gevoelens en het zich committeren aan acties die in overeenstemming zijn met persoonlijke waarden. Het benadrukt het belang van waarden en acceptatie in plaats van controle of verandering van interne ervaringen.

CGT daarentegen is gericht op het identificeren en veranderen van negatieve gedachten en overtuigingen die psychische problemen veroorzaken. Het legt de nadruk op het wijzigen van denkpatronen en het aanleren van nieuwe gedragsvaardigheden om psychische problemen aan te pakken.

Focus

ACT focust op het ontwikkelen van acceptatie en mindfulness-vaardigheden en het ondernemen van waardegerichte acties, zelfs in het aangezicht van negatieve interne ervaringen.

CGT concentreert zich meer op het uitdagen en herstructureren van irrationele of ongezonde gedachten en het veranderen van gedrag dat bijdraagt aan psychische problemen.

Theoretisch kader

ACT is gebaseerd op de Relational Frame Theory, een theorie die zich bezighoudt met de manier waarop mensen taal en cognitie gebruiken, en benadrukt het belang van acceptatie en mindfulness.

CGT is gebaseerd op de theorie dat gedachten, gevoelens en gedragingen onderling verbonden zijn en dat het veranderen van negatieve denkpatronen kan leiden tot veranderingen in gevoelens en gedrag.

Therapeutische technieken

ACT-therapeuten gebruiken technieken zoals mindfulness-oefeningen, metaforen en waardenverhelderingsoefeningen.

CGT-therapeuten gebruiken technieken zoals cognitieve herstructurering, exposure-oefeningen en gedragsexperimenten.

Aanpak van individuele problemen

ACT richt zich op het accepteren van problemen en het leven volgens persoonlijke waarden, ongeacht interne ervaringen.

CGT richt zich op het aanpakken van specifieke psychische problemen door gedachten en gedragingen die deze problemen in stand houden, te veranderen.

Beide benaderingen kunnen effectief zijn, maar ze hebben verschillende uitgangspunten en technieken. De keuze tussen ACT en CGT kan afhangen van je individuele voorkeur, specifieke problemen en doelen of van de expertise van de beschikbare therapeut.

Wat is ACT-therapie?

ACT-therapie of Acceptance and Commitment Therapy is een vorm van psychotherapie die zich richt op psychologische hulp bij flexibeler omgang met je gedachten en gevoelens. ACT is gebaseerd op de relatie tussen taal, cognitie en menselijk gedrag en maakt gebruik van mindfulness en acceptatie strategieën, gecombineerd met toewijding en gedragsveranderingsstrategieën.

In ACT wordt niet zozeer geprobeerd om symptomen te verminderen of te elimineren, maar eerder om je te leren met je innerlijke ervaringen te leven, op een manier die minder impact heeft op je dagelijks functioneren. ACT-therapie helpt je om je waarden te identificeren – wat echt belangrijk voor je is – en moedigt je aan om acties te ondernemen die in overeenstemming zijn met deze waarden, ongeacht de aanwezigheid van negatieve gedachten of onaangename gevoelens.

De kernprocessen van ACT omvatten:

Acceptatie
Het leren accepteren van ervaringen die buiten je persoonlijke controle liggen.

Cognitieve defusie
Het veranderen van de manier waarop je reageert op of over gedachten denkt, om de invloed ervan te verminderen.

Aanwezig zijn
Het bevorderen van een niet-oordelende, bewuste houding tegenover het huidige moment.

Zelf als context
Het ontwikkelen van een flexibelere kijk op het (je) zelf.

Waarden
Het verhelderen van wat echt belangrijk is in het leven.

Toegewijd handelen
Het ondernemen van acties die zijn afgestemd op je waarden.

ACT wordt gebruikt voor een breed scala aan psychologische problemen, waaronder angst, depressie, stress en chronische pijn. Het doel en de grote kracht van ACT is niet zozeer om direct symptomen te verlichten, maar om je te helpen een rijk en zinvol leven te leiden, zelfs met de aanwezigheid van moeilijke of pijnlijke ervaringen.

Wat kost ACT-therapie?

De kosten van ACT-therapie (Acceptance and Commitment Therapy) kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de locatie, ervaring en specialisatie van de therapeut, de duur en frequentie van de sessies, en of de therapie face-to-face of online plaatsvindt. Hier volgen enkele gangbare kostenoverwegingen met betrekking tot ACT-therapie.

Uurtarief
De meeste ACT-therapeuten hanteren een uurtarief. Dit tarief varieert afhankelijk van de therapeut en de locatie, maar gemiddeld kun je denken aan bedragen tussen de 80 en 150 euro per sessie.

Duur en frequentie van sessies
ACT-sessies duren doorgaans tussen de 60 en 90 minuten. De frequentie hangt af van de individuele behoeften en het behandelplan, maar sessies vinden vaak wekelijks of tweewekelijks plaats. Vooral in het begin van de therapie.

Verzekering
ACT-therapie wordt niet altijd vergoed vanuit de basisverzekering, maar sommige aanvullende verzekeringen bieden dekking voor psychotherapieën, zoals ACT. Het is aan te raden om je verzekeringspolis te controleren of contact op te nemen met je verzekeraar voor specifieke informatie over dekking en vergoedingen.

Sliding scale
Net als bij andere vormen van therapie bieden sommige ACT-therapeuten tarieven op een glijdende schaal aan, gebaseerd op het inkomen van de cliënt. Dit kan de therapie toegankelijker maken voor mensen met een beperkter budget.

Online therapie
Online ACT-therapie kan soms goedkoper zijn dan face-to-face sessies, vooral als je kiest voor een therapeut die op afstand werkt.

Het is belangrijk om de kosten van ACT-therapie te beschouwen als een investering in je persoonlijke welzijn en ontwikkeling. De voordelen van therapie kunnen aanzienlijk zijn en een positieve impact hebben op verschillende aspecten van je leven.

Voorafgaand aan de therapie is het aan te raden om duidelijkheid te krijgen over de kosten en betalingsmogelijkheden. Sommige therapeuten bieden pakketten of betalingsregelingen aan die de kosten kunnen spreiden of verlagen. Bespreek financiële zorgen of vragen altijd openlijk met je therapeut om samen tot een passende regeling te komen.

Werkt ACT-therapie?

Ja, ACT-therapie is effectief en levert positieve resultaten op voor veel mensen. Er is een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek dat aantoont dat Acceptance and Commitment Therapy succesvol kan zijn in het verbeteren van het psychologisch welzijn en het aanpakken van een breed scala aan emotionele en psychologische problemen. De effectiviteit van ACT hangt af van verschillende factoren, zoals de bereidheid van de cliënt om actief deel te nemen, de aard van de problemen, de deskundigheid van de therapeut en de inzet van de cliënt. ACT bewerkstelligt onder andere de onderstaande positieve veranderingen.

Verbetering van psychologische flexibiliteit
ACT richt zich op het vergroten van de psychologische flexibiliteit, waardoor je beter in staat bent om om te gaan met negatieve gedachten en gevoelens en zich te richten op acties die in lijn zijn met je waarden.

Ontwikkeling van acceptatievaardigheden
Je leert om moeilijke emoties en gedachten te accepteren in plaats van ze te vermijden of te bestrijden. Dit kan leiden tot minder strijd met innerlijke ervaringen en een beter algemeen welzijn.

Mindfulness en aandacht voor het heden
ACT bevordert mindfulness, waardoor je meer bewust wordt van het huidige moment en minder verstrikt raakt in zorgen over het verleden of de toekomst.

Effectievere omgaan met uitdagingen
Door de focus op waarden en toegewijde actie leer je om effectiever om te gaan met levensuitdagingen en acties te ondernemen die bijdragen aan een zinvol leven.

Persoonlijke groei en zelfkennis
ACT biedt ruimte voor persoonlijke groei en zelfreflectie, waardoor je inzicht krijgt in je gedragspatronen, waarden en doelen.

Het aanleren van nieuwe vaardigheden
ACT-therapie biedt je nieuwe vaardigheden en strategieën voor het omgaan met problemen, zoals het omgaan met moeilijke emoties, het veranderen van destructieve gedragspatronen en het ontwikkelen van een flexibelere houding ten opzichte van uitdagingen.

Hoewel de resultaten van ACT kunnen variëren afhankelijk van de individuele omstandigheden, is het algemeen erkend als een waardevolle therapeutische benadering voor een breed scala aan psychische problemen. ACT kan je helpen om een rijker en meer betekenisvol leven te leiden, ondanks de dagelijkse uitdagingen die je kunt tegenkomen.

Wordt ACT-therapie vergoed?

In Nederland wordt ACT-therapie niet standaard vergoed vanuit de basisverzekering. Dit komt omdat ACT, net als veel andere vormen van psychotherapie, buiten de reguliere zorg valt die door de basis ziektekostenverzekering wordt gedekt.

Sommige aanvullende verzekeringen kunnen wel een vergoeding bieden voor ACT-therapie. Het is daarom aan te raden om contact op te nemen met je zorgverzekeraar of je polisvoorwaarden te controleren om te zien of er dekking is voor ACT-therapie en wat de specifieke voorwaarden en vergoedingen zijn.

Als ACT-therapie wordt vergoed kunnen er specifieke voorwaarden gelden, zoals beperkingen op het aantal sessies, een eigen risico, of een maximumbedrag aan vergoedingen. Het kan ook zijn dat de vergoeding afhankelijk is van de kwalificaties van de therapeut of de reden voor de therapie.

Als je de therapie zelf betaalt kun je de tarieven en betalingsmogelijkheden bespreken met de ACT-therapeut. Sommige therapeuten bieden tarieven op een glijdende schaal aan, gebaseerd op het inkomen, of betalingsregelingen om de therapie toegankelijker te maken.

Daarnaast kan het nuttig zijn om na te gaan of je werkgever een vergoedingsregeling heeft voor psychotherapie, zoals ACT. Werkgevers hebben er belang bij dat hun werknemers mentaal gezond zijn, dus soms zijn er bedrijfsregelingen die dit soort therapieën ondersteunen.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan