ACT-therapeuten & coaches

Geen relatietherapeuten gevonden.

Vind een goede ACT therapeut in het ACT Therapeuten Register Nederland

Twee registraties: register ACT-therapeut en register ACT-coach

De standaarden waaraan ACT-therapeuten moeten voldoen om toegelaten te worden tot het ACT Therapeuten Register Nederland zijn vastgelegd in de Beroepscode voor ACT-therapeuten. Deze beroepscode is bedoeld om de kwaliteit en integriteit van de beroepsuitoefening te waarborgen. In de Beroepscode voor ACT-therapeuten worden de basisprincipes en de ethische standaarden voor het beroep van ACT-therapeut uiteengezet.

De beroepscode bevat richtlijnen over diverse onderwerpen zoals jouw rechten als cliënt, eisen ten aanzien van verantwoordelijkheid en professionaliteit van de ACT-therapeut en over integriteit, vertrouwelijkheid, privacy en de relatie tussen ACT-therapeut en cliënt.

Het Register kent twee soorten registratie: register ACT-therapeut en register ACT-coach.

Register ACT-therapeut

De register ACT-therapeut voldoet volledig aan de eisen die door Het Register worden gesteld aan de ACT-therapeut. Dit betreft onder andere vertrouwelijkheid, professionaliteit, integriteit, verantwoordelijkheid en transparantie (zie Beroepscode), algemene en specifieke competenties (zie Beroepsprofiel) en een door het Register geaccrediteerde post-hbo opleiding tot ACT-therapeut. De ACT-therapeut voldoet daarmee volledig aan de definitie van de ACT-therapeut in Nederland (zie Beroepsprofiel).

Register ACT-coach

De register ACT-coach heeft een diploma van de door het Register geaccrediteerde opleiding tot ACT-coach. De ACT-coach voldoet aan bepaalde eisen, zoals regelmatige uitvoering van (coaching-) interventies, onderschrijving van de Beroepscode en het volgen van supervisie. De register ACT-coach houdt zich aan de Beroepscode en beschikt over een zekere mate van algemene en specifieke competenties.